مربع – میدان منابع اصفهان زاینده رود

مربع – میدان: منابع اصفهان زاینده رود اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تحریم و ترساندن جواب نمی‌دهد، احترام گذاشتن را امتحان کنید / ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: آمریکا می‌تواند صرفاً خودش را به خاطر خروج از توافق و ترک میز مذاکره مورد سرزنش قرار دهد.

تحریم و ترساندن جواب نمی‌دهد، احترام گذاشتن را امتحان کنید / ظریف

ظریف: تحریم و ترساندن جواب نمی دهد، احترام گذاشتن را امتحان کنید

عبارات مهم : توافق

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: آمریکا می تواند صرفاً خودش را به خاطر خروج از توافق و ترک میز مذاکره مورد سرزنش قرار دهد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف نوشت: کشور عزیزمان ایران و آمریکا دو سال مذاکره داشتند. به همراه اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی، روسیه و چین، ما توافق چندجانبه منحصربه فردی -برجام- را تهیه کردیم. این توافق موثر بوده است.

تحریم و ترساندن جواب نمی‌دهد، احترام گذاشتن را امتحان کنید / ظریف

وی ادامه داد: آمریکا می تواند صرفاً خودش را به خاطر خروج از توافق و ترک میز مذاکره مورد سرزنش قرار دهد. تهدیدات، تحریم ها و شیرین کاری های تبلیغاتی موثر نخواهد بود. احترام گذاشتن را امتحان کنید: به ایرانی ها و به جامعه بین المللی.

واژه های کلیدی: توافق | امتحان | مذاکره | آمریکا | تحریم ها | اخبار سیاست خارجی

تحریم و ترساندن جواب نمی‌دهد، احترام گذاشتن را امتحان کنید / ظریف

تحریم و ترساندن جواب نمی‌دهد، احترام گذاشتن را امتحان کنید / ظریف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog