مربع – میدان منابع اصفهان زاینده رود

مربع – میدان: منابع اصفهان زاینده رود اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعمال محدودیت جهت آب شرب ، سخت‌ترین شرایط ورودی آب به زاینده رود

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سخت‌ترین و نادرترین شرایط افت ورودی آب به سد زاینده رود در امسال اتفاق افتاد، گفت: ناچار هستیم مح

اعمال محدودیت جهت آب شرب ، سخت‌ترین شرایط ورودی آب به زاینده رود

سخت ترین شرایط ورودی آب به زاینده رود/ اعمال محدودیت جهت آب شرب

عبارات مهم : منابع

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سخت ترین و نادرترین شرایط افت ورودی آب به سد زاینده رود در امسال اتفاق افتاد، گفت: ناچار هستیم محدویت های جهت بخش شرب نیز اعمال کنیم.

به گزارش مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه در امسال سخت ترین شرایط آبی دهه های اخیر این منطقه را تجربه می کنیم، ادامه داد: براساس آمار موجود سخت ترین و نادرترین شرایط افت ورودی آب به سد زاینده رود در امسال اتفاق افتاده است.

اعمال محدودیت جهت آب شرب ، سخت‌ترین شرایط ورودی آب به زاینده رود

وی افزود: براساس ارزیابی صورت گرفته، ورودی امسال سد زاینده رود به ۵۰۰ میلیون مترمکعب هم نخواهد رسید. جدای از محدویت های بخش کشاورزی ناچار هستیم محدویت های جهت بخش شرب نیز اعمال کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: این محدویت جهت بخش شرب مشمول بر طرح آبرسانی اصفهان بزرگ هم می شود که تقریبا چهار تا پنج میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده هست. در برنامه آینده نگری شده است تا امسال ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کم کردن تحویل آب شرب داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه سخت‌ترین و نادرترین شرایط افت ورودی آب به سد زاینده رود در امسال اتفاق افتاد، گفت: ناچار هستیم مح

حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه کم کردن یاد شده است بایستی در تمامی شهرستان ها به صورت یکسان توزیع شود، ادامه داد: آب و فاضلاب اصفهان نیز سیستم هوشمندی را طراحی کرده است تا بتواند این کم کردن آورد را به صورت یکسان در شبکه توزیع کند.

وی گفت: بر اثر بارش های نسبتا مناسب اردیبهشت ماه شرایط اندکی اصلاح یافته است در غیر این صورت امروز با وضعیتی بسیار دشوارتری جهت تامین منابع آبی استان مواجه بودیم که با این روند امیدواریم بتوانیم کم کردن تحویل ۲۰ درصدی آب شرب به اصفهان را قدری کمتر کرده و در جلسه بعدی شورای حوضه آبریز زاینده رود مقداری شرایط کمبود را تعدیل کنیم.

واژه های کلیدی: منابع | اصفهان | زاینده رود | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog